Advertisment

Sureler - 44- Duhan

495. Sayfa - Kuran-ı Kerim Meali - Duhan Suresi
  • Prof.Dr. Şadi Eren

Duhan Suresi Meali 1. Sayfa

496. Sayfa - Kuran-ı Kerim Meali - Duhan Suresi
  • Prof.Dr. Şadi Eren

Duhan Suresi Meali 2. Sayfa

497. Sayfa - Kuran-ı Kerim Meali - Duhan Suresi
  • Prof.Dr. Şadi Eren

Duhan Suresi Meali 3. Sayfa